Nơi hoạt động của Giáo xứ Thiên Hoa


Liên hệ với chúng tôi

Địa chỉ

Tìm đường
Xã Quảng Tín
Huyện Đắk R'lấp
Đăk Nông 640000
Việt Nam

Giờ làm việc

Th 2:Mở cửa cả ngày
Th 3:Mở cửa cả ngày
Th 4:Mở cửa cả ngày
Th 5:Mở cửa cả ngày
Th 6:Mở cửa cả ngày
Th 7:Mở cửa cả ngày
CN:Mở cửa cả ngày
Liên hệ với chúng tôi
Đã gửi tin nhắn. Chúng tôi sẽ sớm liên hệ lại với bạn.